til bund

 

Diverse

 

 

DIVERSE: 

Hjertestarter

Hjertestarter er i 2017 opsat ved S-svinget ved Valmuemarken. Bestyrelsen har indgivet telefonnumre til Tryg som hjerteløber.

Kompost

Det grønne køkkenaffald kan du forvandle til næringsrig kompost i en kompostbeholder. Du kan købe en kompostbeholder hos Jammerbugt Kommune, se mere i affaldshåndbogen for boliger.

Papirafhentning

Få besked på mail og SMS to dage før Jammerbugt Kommune henter dit papir.

Rotter

Vi har erfaret, at området har været plaget af rotter. I byzoneområder sker bekæmpelsen kun, hvis man henvender sig til kommunen, derfor opdager du rotter i eller omkring en ejendom, skal man gå ind på Jammerbugt Kommunes hjemmeside, der kan/skal man anmelde rotter. I forbindelse med separatkloakering i byen 2016-2026 tilbyder Højgaarden at indsamle ordrer, hvis man er interesseret i at få en rottespærrer monteret i sin skelbrønd. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bestyrelsesmedlem. 

 

Til nye beboere udleveres :

Velkomstbuket + ringbind med vedtægter mv.

Giv bestyrelsen et praj, hvis du har fået ny nabo.

Lidt forskellige billeder fra området efter projekt grønt område er afsluttet i 2015 samt ny legeplads i 2015 og oprydningsdag i 2014

 

Billeder

 

Den 8. juli 2015 kunne vi indvie den nye legeplads nordøst for Havremarken :-)

Den 25. januar 2019 ny kælkebakke etableret.

Der er opsat skraldespande på grønt område. Brug dem.

 

 

 

 

 

til top

januar 2018