til bund

 

Diverse

 

 

NYHED: 

MADKURVE KOMSAMMEN

Efter flere henvendelser fra beboere i området, vil bestyrelsen gerne lægge op til lidt uforpligtende fællesskab ”drop in” på det grønne område ved den nye legeplads.

Det sker hver torsdag i juni måned, dvs.:

Torsdag den 1. juni

Torsdag den 8. juni

Torsdag den 15. juni

Torsdag den 22. juni

Torsdag den 29. juni

Mød op med egen madkurv, bord og stole fra kl. 17 og mød din nabo.

En af dagene, hvor der er godt vejr vil der være ekstra underholdning for børn og barnlige sjæle, hvad det bliver og hvilken torsdag vides ikke endnu, men der vil komme en orientering rundt, ca. 5 dage før og det bliver slået op på vores facebook side.

Hjertestarter

Hjertestarter vil blive opsat ved S-svinget ved Valmuemarken.

Kompost

Det grønne køkkenaffald kan du forvandle til næringsrig kompost i en kompostbeholder. Du kan købe en kompostbeholder hos Jammerbugt Kommune, se mere i affaldshåndbogen for boliger.

Papirafhentning

Få besked på mail og SMS to dage før Jammerbugt Kommune henter dit papir.

Rotter

Vi har erfaret, at området har været plaget af rotter. I byzoneområder sker bekæmpelsen kun, hvis man henvender sig til kommunen, derfor opdager du rotter i eller omkring en ejendom, skal man gå ind på Jammerbugt Kommunes hjemmeside, der kan/skal man anmelde rotter. I forbindelse med separatkloakering i byen 2016-2026 tilbyder Højgaarden at indsamle ordrer, hvis man er interesseret i at få en rottespærrer monteret i sin skelbrønd. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bestyrelsesmedlem. 

 

Til nye beboere udleveres :

Velkomstbuket + ringbind med vedtægter mv.

Giv bestyrelsen et praj, hvis du har fået ny nabo.

Lidt forskellige billeder fra området efter projekt grønt område er afsluttet i 2015 samt ny legeplads i 2015 og oprydningsdag i 2014

 

Billeder

 

Den 8. juli 2015 kunne vi indvie den nye legeplads nordøst for Havremarken :-)

Der er opsat skraldespande på grønt område. Brug dem.

 

 

 

 

 

til top

januar 2015